FUNCTIONELE HISTOLOGIE EPUB DOWNLOAD

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Jujar Gugal
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 2 July 2018
Pages: 446
PDF File Size: 19.63 Mb
ePub File Size: 18.36 Mb
ISBN: 523-8-48698-348-2
Downloads: 44326
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maugami

De resterende looz omvat water, cellen en fnuctionele. Desondanks is het, ook in volwassen toestand, sterk dynamisch. Daarnaast zijn de functionele histologie, de labeling en de onderschriften van de vele kleurenillustraties nog eens onder de loep genomen.

De kans op een ‘spontane’ fractuur neemt hierdoor toe. Enchondrale botvorming in beide epifysen: Wanneer de eiwitsynthese afneemt, stopt de matrixsynthese en krijgen osteoblasten een afgeplat uiterlijk; deze cellen blijven als botrandcellen functionele histologie achter, maar kunnen gereactiveerd worden tot actieve osteoblasten.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat osteocyten een belangriike roi spelen functionele histologie de remodellering van bot. Nerissaarviana marked it as to-read Sep 03, Hypertrofie van de kraakbeencellen in de diafyse, waarbij de kraakbeencellen een deel van de functionele histologie matrix resorberen en hhistologie groter worden. Vanuit deze hoiten lopen door het bot in verschillende richtingen canaliculi, waarin zich de uitlopers van osteoclten bevinden.

De collagent verschillend’ entaties van sterk.

Related Files:  C PROGRAMMING IN EASY STEPS MIKE MCGRATH DOWNLOAD

Aan functionele histologie en buitenzijde zijn alle beenderen bekleed met een bindweefsellaag, respectievelijk endost en periost geheten. Refresh and try again. Hierin zijn de compacte laag van de corticalis en het ruimtelijk complex van het daarbinnen gelegen spongieuze bot te zien loepvergroting.

Junqueira’s functionele histologie

Lengte- en diktegroei gaan gepaard met botafbraak aan de binnenkant en botafzetting aan de buitenkant, waardoor de mergholte steeds groter wordt fr1. Deze functionele histologie procedure is van belang bij ziekten zoals osteomalacie, waarbij de botmineralisatie geremd wordt, en osteitis fibrosa cystica, waarbij osteoclastactiviteit botmatrix verwiidert. Aanleiding voor de elfde druk vormden de ontwikkelingen in de moleculaire biologie en de pre- klinische wetenschappen.

Functionele histologie deze collagene vezels vindt ook de aanhechting van een pees of een ligament aan een botstuk plaats.

De kraakbeenresten komen hierbil te liggen in trabekels van primair plexiform bot, hetgeen kenmerkend is voor enchondraal gevormd bot. Een actueel en degelijk Nederlandstalig leerboek histologie.

Het bovenste deel van de coupe functionele histologie gekleurd bestaat uit niet-verkalkt kraakbeen.

De dubbele pijlen wijzen naar osteoblasten die zojuist zijn ingesloten Figuur in de nieuwe botmatrix. Comments Please sign in functionele histologie register to post comments. De diktegroei is het resultaat van functuonele endesmale botafzetting, aan de buitenzijde van de botmanchet, door osteoblasten in de celrijke laag van het periost. Want to Functionele histologie Currently Reading Read.

De verschillende botvormingsprocessen worden in de tekst toegelicht. This book is not yet featured on Listopia.

Functionele histologie Samenvatting

Lists with This Book. Let op de osteocytenuitlopers pijlen die zich in de canali- culi bevinden en de geringe tussenruimte tussen osteocyt en wand van de lacune. Het tegenovergestelde proces speelt zich af bij osteopetrose: If you upload a book summary, lecture notes, or a past exam, you can access all documents on StuDocu for free. De tal botcellen in bron: Merk de vorming op van de botmanchet en van de primaire en secundaire botvormingscentra. Als de epifysaire schijfverdwenen is, stopt de groei.

Related Files:  RECURSIVIDAD EN JAVA DOWNLOAD

De vezelrichtingen maken in de achtereenvolgende lagen een hoek met elkaar, waardoor het lameliaire bot sterker is dan het functionele histologie in de functionele histologie en het kanaal van Havers functionele histologie.

Functionele histologie by L.C. Junquiera

D worden onde r Vorming vt In het embryr aangelegd dal men pijpbeen ter weerszijde schacht, de di z Perichondrt het kraakbeni Het eerste functionele histologie vanuit bindwe, omgeeft: Het periost is een laag van bindweefsel die aan functionele histologie buitenzijde vezelig is. Osteoblasten en osteoclasten liggen aan de rand van het te vormen of af te breken botweefsel fig. To see what your friends thought of this book, please sign up.

Dit primaire plexiforme bot za1 overigens ook snel weer vervangen worden door secundair lamellair bot.