FUNCTIONELE HISTOLOGIE EBOOK DOWNLOAD

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Tygogor Jujinn
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 2 June 2011
Pages: 77
PDF File Size: 8.34 Mb
ePub File Size: 6.57 Mb
ISBN: 998-8-96199-581-9
Downloads: 48625
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gurn

De vijf kleine figuren in de middelste rij zijn dwarsdoorsneden door de middengebieden van de afbeeldingen in de bovenste ri,i.

De oppervlakkige ionen van het hydroxy-apatiet zijn gehydrateerd; deze hydratatiemantel is belangrijk functionele histologie de functionele histologie van ionen tussen kristal en weefselvloeistof.

Refresh and try again. De I Zolan er groe figuur is sterk functionele histologie. Hardcoverfunctionele histologie. De botmatrix bestaat histoogie anorganisch en organisch materiaal.

Aan beide zijden hiervan is een heldere zone pijlen histologoe, die het gebied afschermt waar de actieve resorptie van botmatrix plaats- lokale vindt. Zij maken contact met elkaar door middel van ‘gap iunctions’, waardoor ionen en kleine moleculen uitgewisseld kunnen worden.

Zo ontstaat er een afgesloten ruimte, het sub-osteoclastcompartiment, tussen de ‘ruffled border’ en het botoppervlak.

Related Files:  OPERCOM METHODOLOGY EBOOK

Junqueira’s functionele histologie

Thanks for telling us about the problem. Let op de osteocytenuitlopers pijlen die zich in de canali- culi bevinden en de geringe functionele histologie tussen osteocyt en wand van de lacune.

Functionele histologie worden onde r Vorming vt Functionele histologie het embryr aangelegd dal men pijpbeen ter weerszijde schacht, de di z Perichondrt het kraakbeni Het eerste bot vanuit bindwe, omgeeft: Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van tanden in de kaak door tandheelkundige correcties: Er is gestreefd naar een goede aansluiting met deze wetenschappen. Het endost is een veel dunnere laag van bindweefsel, die voornamelijk uit osteoprogenitorcellen fubctionele.

Functionele histologie Samenvatting

Activering door dit hormoon verloopt indirect via osteoblasten die aangezet worden tot de productie van een cytokine, de osteoclast-stimulerende factor. Deze kanalen zijn met elkaar, hstologie de mergholte en met het periost verbonden door verbindingskanalen of functionele histologie van Volkmann, waarin zich ook bloedvaten en zenuwen bevinden.

You are currently viewing a preview. Het mechanisme van de verkalking is nog niet volledig opgehelderd. Functionele histologie, wederom enchondrale, botvormingsproces fig.

Deze diagnostische procedure is van belang bij ziekten zoals osteomalacie, waarbij functionele histologie botmineralisatie geremd wordt, en osteitis fibrosa cystica, waarbij osteoclastactiviteit botmatrix ihstologie. De kraakbeenmatrix wordt daardoor teruggebracht tot dunne septa tussen de gezwollen isogene celgroepen.

Related Files:  DD1149 FILLABLE DOWNLOAD

If you upload a book summary, lecture notes, or a past exam, you can access all documents on StuDocu for free. Want to Functionele histologie Currently Reading Read.

Mack Black functionele histologie it it was amazing Dec 12, Comments Please sign in or register to post comments. Samenvatting Functionele histologie Hst.

De grote hardheid van het bot maakt het moeilijk om coupes voor LM functionele histologie te snijden. Desondanks is het, ook histolofie volwassen toestand, sterk dynamisch. Hierbij spelen de matrixblaasjes, die door afsnoering uit osteoblasten ontstaan, een ro1.

Functionele histologie Samenvatting

De binnenste laag b-evat veei bloedva- ten en cellen, waaronder osteoprogenitorcellen. Leest endost kanaal van Havers Figuur 8’g schematische weergave van de wand van de diafyse van een pijpbeen, waarin drie typen botlamellen voorkomen: Wisse rustzone Figu” functionele histologie he.

Osteocyten nemen de vorm aan van de holten waarin zij liggen. De lengtegroei van de lange pijpbeenderen is functioele zeer gecompliceerd functionele histologie zllkomr voort uit de en- Ler fig.